Կառուցվածք

 
ՏԲ կաբինետներ
Աբաջանի անվ Ընտ. ԲԿ Թիվ 22 պոլիկլ.
Աբովյանի ԲԿ ՓԲԸ Թիվ 4 պոլիկլ.
Ալավերդի ԲԿ ՓԲԸ Թիվ 5 պոլիկլ.
Ախուրյան ԲԿ ՓԲԸ Թիվ. 8 պելիկլ.
Ամասիայի Առողջության Կենտրոն ՓԲԸ Իջևանի ԲԿ ՓԲԸ
Աշոցքի “Տիրամայր Նարեկ” հիվանդանոց Ծաղկահովիտի ԲԿ ՓԲԸ
Աշտարակի ԲԿ ՓԲԸ Կապանի ԲԿ ՓԲԸ
Ապարան ԲԿ ՓԲԸ Կարմիր խաչի պ-կա
Արարատ ԲԿ ՓԲԸ Հրազդանի ԲԿ ՓԲԸ
Արթիկ ԲԿ ՓԲԸ Ճամբարակ ՊԿ ՓԲԸ
Արմավիրի ԲԿ ՓԲԸ Մալաթիա ԲԿ
Արմենիա ԲԿ Մասիսի ԲԿ ՓԲԸ
Արշակունյաց Մարալիկի Առողջության Կենտրոն ՓԲԸ
Արտաշատի ԲԿ ՓԲԸ Մարտունի ՊԿ ՓԲԸ
Արտաշիսյան Մեծզմորի ԲԿ ՓԲԸ
Բաղրամյանի “Մոր և մանկան Մեղրի ԲԿ ՓԲԸ
Առողջության կենտրոն” Նաիրի ԲԿ ՓԲՀ
Բեռլին պ-կա Նոյեմբերյանի ՊԿ ՓԲԸ
Բերդի ԲԿ ՓԲԸ Նոր Արաբկիր
Գավառի ՊԿ ՊՓԲԸ Նորագավիթ
Գյումրու Թիվ 1 պ-կա Շենգավիթ, թիվ 13
Գյումրու Թիվ 2 պ-կա Չարենցավանի ԲԿ ՓԲՀ
Գորիսի ԲԿ ՓԲԸ Սևան ՊԿ ՓԲԸ
Գրիգոր Նարեկացի Սիսիանի ԲԿ ՓԲԸ
Դավիթաշեն թիվ 20 Սուրբ Գրիգոր Լ ԲԿ
Դիլիջաննի ԲԿ ՓԲԸ Սպիտակի ԲԿ ՓԲԸ
Եղեգնաձորի ԲԿ ՓԲԸ Ստեփանավան ԲԿ ՓԲԸ
Էնրիկո Մատտե Վաղարշապատի ՊԿ ՓԲԸ
Էրեբունի ԲԿ Վայքի ԲԿ ՓԲԸ
Թալինի ԲԿ ՓԲԸ Վան. Թիվ 1 ՊԿ
Թիվ 1 պոլիկլ. Վան. Թիվ 3
Թիվ 12 պոլիկլ. Վան. Թիվ 4
Թիվ 15 պոլիկլ. Վան. Թիվ 5
Թիվ 17 պոլիկլ. Վանաձոր Գուգարք ՊԿ
Թիվ 19պոլիկլ. Վարդենիս ՊԿ ՓԲԸ
Թիվ 2 Բուժ. միավ. Վեդու ԲԿ ՓԲԸ
Տաշիր ԲԿ ՓԲԸ
Քանաքեռ Զեյթուն
   
ՏԲ Դիսպանսերներ

Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր Երևանի քաղաքային հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր

ՏԲ առողջարանային բուժում

Առողջ Ապագա ԲԿ
Արթիկի ՔԿՀ
Գորիսի ՔԿՀ Դատապարտյալների Հիվանդանոց ՔԿՀ Նուբարաշեն ՔԿՀ
ՏԲ մարզային լաբորատորիաներ

Աբովյանի ԲԿ ՓԲԸ Ապարան ԲԿ ՓԲԸ Արմավիրի ԲԿ ՓԲԸ Արտաշատի ԲԿ ՓԲԸ Գավառի ՊԿ ՊՓԲԸ Գյումրիի ինֆ. Հիվ. ՓԲԸ Եղեգնաձորի ԲԿ ՓԲԸ Իջևանի ԲԿ ՓԲԸ Կապանի ԲԿ ՓԲԸ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց

ՏԲ մանրադիտակային լաբորատորիաներ

Ալավերդի ԲԿ ՓԲԸ Արթիկ ԲԿ ՓԲԸ Արմենիա ԲԿ Արտաշիսյան Բերդի ԲԿ ՓԲԸ Գորիսի ԲԿ ՓԲԸ Դատապարտյալների Հիվանդանոց ՔԿՀ Երևան ՔՀՏԴ Թալինի ԲԿ ՓԲԸ Թիվ 12 պոլիկլ. Թիվ 19պոլիկլ. ՀՀՏԴ Հրազդանի ԲԿ ՓԲԸ Մարտունի ՊԿ ՓԲԸ Նոյեմբերյանի ՊԿ ՓԲԸ Նուբարաշեն ՔԿՀ Սուրբ Գրիգոր Լ ԲԿ Ստեփանավան ԲԿ ՓԲԸ Վաղարշապատի ՊԿ ՓԲԸ

ՏԲ ազգային ռեֆերենս լաբորատորիա

Ազգային Ռեֆերենս Լաբորատորիա